Důležitá sdělení

Cvičení v ZŠ

Každé pondělí budou Sluníčka a Dráčata chodit cvičit do tělocvičny ZŠ F. L. Čelakovského.

Začínáme 13. 9. 2021

Děti si přinesou:

v batůžku - triko, kraťasy, cvičky (tenisky), ponožky.

Schůzka s rodiči

Setkání s rodiči a učitelkami MŠ U Parku se bude konat v úterý 14. září 2021 

v 15, 00 hodin pro Berušky a Motýlky

v 16, 00 hodin pro Sluníčka a Dráčata.

Schůzka proběhne na dvorku MŠ, v případě nepříznivého počasí v Beruškách.    

Program:

 • Organizace v MŠ
 • Zařazení dětí do tříd - představení paní učitelek
 • Plavání, akce během roku
 • Hospodaření s penězi sdružení DráBeS - příspěvek na hračky, zbytky z výletů
 • Školné
 • Hygienická opatření (Covid 19) platná pro MŠ
 • Diskuse, připomínky, návrhy

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na shledání s Vámi.

Informace k provozu k 1. 9. 2021

Provoz MŠ zůstává beze změn.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování za přísných hygienických pravidel.

Organizace:

 • V MŠ neplatí pro děti povinnost nošení roušek.
 • Prosíme rodiče, aby se v prostorách školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu s ochranou dýchacích cest a v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění dítěte, zvážili jeho docházku do MŠ.
 • Úklid a dezinfekce se provádí pravidelně několikrát denně ve všech prostorách MŠ.

Školní rok 2021/22

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Školné pro rok 2021/2022 činí 230,- Kč za měsíc a platí se měsíčně, pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

 • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
 • Podepsané PYŽAMO
 • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a kraťasy) - Motýlci
 • Cvičební úbor v batohu (triko, kraťasy, ponožky a cvičky) - Dráčata, Sluníčka
 • Kartáček na zuby a 1 pastu - nejlépe perličku
 • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.

Cena stravného

Stanovení stravného od 1. 9. 2021

Od 1. 9. 2021 se upravuje cena stravného podle věkových kategorií    v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování  č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb./takto: 

Strávníci do 6 let:

přesnídávka:                            9, - Kč

oběd:                                      20, - Kč

svačina:                                    8, - Kč 

Celkem:                                 37, - Kč 

Strávníci od 7 let (odklad školní docházky):

přesnídávka:                             9, - Kč

oběd:                                      22, - Kč

svačina:                                    8, - Kč

Celkem:                                  39, - Kč

         Jídlo vydané do čistých jídlonosičů je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 13,00 hodin na tel. č. 380 422 800 – 3.

První den nemoci je možné neodhlášený oběd vyzvednout od 11,00 do 11,15 hodin a od 12,10 do 12,30 hodin. Při jeho vyzvedávání je nutné dodržovat hygienická opatření.

Program