Aktuality

Letní prázdninový provoz MŠ

Naše MŠ je od 1. 7. do 14. 7.,od 31. 7. do 25. 8. uzavřena. Provoz bude zahájen  28. 8. 2017. Děti, které v době prázdnin nedochází do MŠ, neplatí školné.

3. 7.-  7. 7.        MŠ Šumavská      380 422 810

10. 7. - 14. 7.    MŠ Čtyřlístek        380 422 860

17. 7. - 28. 7.    naše MŠ                380 422 800

31.7. - 11. 8.     MŠ Spojařů           380 422 830

14. 8. - 18. 8.   MŠ A. B. Svojsíka  380 422 870

21. 8.-  25. 8.    MŠ Lidická            380 422 820

28. 8.- 1. 9.       naše MŠ                380 422 800

Krásné prázdniny plné slunce a pohody přeje všem dětem i rodičům

                                                  koletiv MŠ U Parku


Koně

15. 6. 2017 jedeme do Nahošína na koně.

Odjezd je  v 8,00  hodin. Návrat okolo 12,00 hod.

S sebou si děti vezmou batůžek, pití s uzávěrem, sušenku a pláštěnku.

Vybíráme 70,- Kč

Prosíme o suché pečivo pro koně. Děkujeme.


Výlet - Makov (Záchranná stanice)

6. 6. (Dráčata a Sluníčka)

7. 6. (Berušky a Motýlci)

Odjezd z MŠ je v 8,00 hod., příjezd okolo 12,00 hod.

Děti si s sebou vezmou:

 • batůžek s pláštěnkou, pití v láhvi s uzávěrem, sušenku
 • na sebe vhodné oblečení

Vybíráme 90,- Kč.


Den    dětí    ve skautských klubovnách

V pátek 2. 6. jdeme na oslavu dne dětí na Křemelku do tábora skautů.

Prosíme o včasný příchod do MŠ U Parku - nejdéle do 8,00 hod.

S sebou potřebují malý batůžek s pitím s uzávěrem a sušenku.


Dne 6. 6. 2017 (úterý) od 15.00 hodin se bude konat ve třídě Berušek informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí (prohlídka MŠ, informace o provozu MŠ, platbách školného a stravného…).


Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy U Parku od 1. 9. 2017

Ředitelka MŠ U Parku Strakonice, Plánkova 353  rozhodla podle §10 a §11 zákona č.500/2004 Sb a §34 odst.3 a §165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhovět těmto uchazečům:

Seznam přijatých uchazečů do MŠ U Parku  – reg. číslo:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43

Seznam přijatých uchazečů do MŠ U Parku, odl. prac. Lidická 194  – reg. číslo:

5, 12, 23, 42

Strakonice 23. 5. 2017                                                       Jana Čechová                                                                                        ředitelka MŠ U Parku                                                                                                                                                        


Kola, kola...

     Na dopravním hřišti se v úterý 23. 5. od 9,00 hod. pokusíme jezdit jako správní „řidiči“ za účasti DDM a  Dopravní policie.

     Děti, které umí na kole a mají kolo v dobrém tech. stavu, si ho  v určený den přivedou do MŠ - prosíme tatínky o předběžnou technickou kontrolu kol.

     Ostatní děti budou dělat „chodce“. Helmy s sebou. Prosíme o vhodné oblečení, pokrývku hlavy a pití v lahvi.

Kola ukládejte podle označení třídy na dvoře MŠ.

Děkujeme.

 


Co nás ještě letos čeká

23. 5. úterý         Kola na dopr. hřišti s policií -  9,00 hod.

24. 5. středa      Foto třídy – závěrečné fotografování

26. 5. pátek        Den dětí – předškoláci F.L.Č. - 9,00 hod.

30. 5. úterý         Vesmírná cesta  Měst. policie – předškoláci - 9,00 hod.

2. 6. pátek        Skauti – odchod z MŠ v 8,00 hod.

6. 6. úterý           Výlet – Makov – záchranná stanice – Dráčata, Sluníčka

                            - odjezd 8,00 hod.

7. 6. středa         Výlet – Makov – záchranná stanice – Berušky, Motýlci

                             - odjezd 8,00  hod.

15. 6. čtvrtek       Nahošín – koně – odjezd 8,00 hod. 

22. 6. čtvrtek       Rozloučení se školáky 15,00 hod.

       


Den  matek

Zveme vás na  slavnost ke Dni matek, která se koná v naší

mateřské škole ve čtvrtek 11. května v 15,00 hodin

ve třídě Dráčat, Sluníček, Motýlků a Berušek


O prázdninách

od 1. 7. do 14. 7. a od 31. 7. do 25. 8. 2016

bude naše MŠ uzavřena.

          Provoz bude po celé prázdniny zajištěn jen na jedné z MŠ ve městě. Prosíme, do seznamu v šatnách, zapište do 31. 5. 2016 své děti do mateřských škol v měsíci červenci a srpnu.


Divadlo Zvoneček v naší MŠ v úterý 2. 5. v 9,00 hodin

Pyšná princezna

Vybíráme  50,- Kč


Divadlo LUK v naší MŠ

ve středu 19. 4. v 9,00 hodin

Perníková chaloupka

Vybíráme  50,- Kč


Plavecký výcvik od pondělí 10. 4.

Dítě si na plavání přinese:

Větší ručník a plavky, koupací čepici – dlouhé vlasy.

Z MŠ odjíždíme v 8,30 hod.


Sférické kino

6. 4. přijede do MŠ sférické kino s pořady – Korálový útes a Tajemství stromů.

Vybíráme 55,- Kč.


O velikonočních prázdninách (13. 4.) je naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ A.  B. Svojsíka.

Do seznamu v šatně každé třídy do 6. 4. 2017 napište, zda bude nebo nebude vaše dítě chodit do školky.

Děkujeme


Divadlo LUK v naší MŠ v úterý 28. 3. v 9,00 hodin

Kůzlátka

Vstupné  45,- Kč


Skupovy Strakonice

V pátek 24.3. od 10,00 hod. půjdou  děti na divadelní představení

Šípková Růženka.

Vybíráme 40,- Kč.


Zápis do MŠ U Parku Strakonice školní rok 2017/2018

 • úterý 2. května 2017 od 9 do 16 hodin
 • středa 3. května 2017 od 9 do 16 hodin

Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem a předloží rodný list dítěte, OP, lékařem potvrzený  evidenční list a vyplněnou  žádost  o přijetí. Žádosti a evidenční list je možné vyzvednout  v MŠ nebo na stránkách školy.

Další informace k zápisu v záložce dokumenty.


Divadlo Zvoneček v naší MŠ v úterý 7. 3. v 9,00 hodin

O Otesánkovi

Vstupné  45,- Kč


O jarních prázdninách (27. 2. – 3. 3. 2017)

je naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ A. B. Svojsíka.

Do seznamu v šatně každé třídy do 17. 2. 2017 napište, zda bude nebo nebude vaše dítě chodit tyto dny do školky.

Děkujeme


K a r n e v a l    v   MŠ

ve čtvrtek 23. 2. se v naší školce bude konat karneval.

Všichni, kdo chtějí přijít jsou zváni,

ale pouze v maskách


Depistáž školní zralosti

Dne 22.2.2017 bude provedena depistáž školní zralosti.

Rodiče, kteří mají o vyšetření zájem, se domluví s uč. ve třídě.


Srní 16. 2. 2017 – pozorování zvěře

předškoláci

Odjezd z MŠ po svačině v 9,00 hod., návrat okolo 16,00 hod.

Děti si s sebou vezmou:

 • batůžek a v něm hrneček, sušenku, náhradní punčochy, triko
 • na sebe vhodné oblečení – sledujte předpověď

Ve čtvrtek 9. 2. 2017   v 15 hodin

vás srdečně zveme na schůzku rodičů dětí předškoláků, učitelů ZŠ  Poděbradova , FLČ a pracovnice  Dyscentra.


Divadlo v naší MŠ ve středu 8. 2. v 9,00 hodin

Kouzelná píšťalka

Vstupné  40,- Kč


O pololetních prázdninách (3. 2. 2017)

je naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ A. B. Svojsíka.


Divadlo Zvoneček

v naší MŠ v úterý 17. 1. v 9,00 hodin

Malované písničky

Vstupné  45,- Kč


Krásné a spokojené vánoční svátky,

zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017

 
   

přejí zaměstnanci MŠ U Parku


Uzavření MŠ

V době od  23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude naše MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen 3. 1. 2017.

Prosíme rodiče, aby do 16. 12. nahlásili docházku dětí  dne 2. 1. 2017.

(provoz zajišťuje MŠ A. B. Svojsíka)

                                       Děkujeme


Vánoční  slavnost

Zveme vás na vánoční slavnost, která se koná

ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 15,00 hodin

ve třídě Dráčat, Sluníček, Motýlků a Berušek


Divadlo Zvoneček v naší MŠ v úterý 6. 12. v 9,00 hodin

Vánoční pohádka

Vstupné  45,- Kč


Mikulášská nadílka

       V pondělí 5.12. kolem 9,30 nás navštíví Mikuláš se svým doprovodem. Začíná u Berušek.


Rodiče, kteří mají zájem o fotografování odevzdají vyplněný lísteček v MŠ.

 


Divadlo LUK v naší MŠ ve čtvrtek 20. 10. v 9,00 hodin

Budulínek

Vstupné  50,- Kč


O podzimních prázdninách

(26. – 27. 10.) je naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ A. B. Svojsíka.

Prosíme rodiče, kteří nutně potřebují umístit své dítě v MŠ, aby oznámili svůj požadavek ve své třídě učitelkám do 20.10.

Děkujeme


Planetárium

Dne 13. 10. pojedou Dráčata do Planetária v Českých Budějovicích.

Odjezd v 7,08 vlakem (prosíme dopravit děti v 6,50 na nádraží, v případě problému, prosíme o domluvu, půjdeme s dětmi na nádraží pěšky)

Návrat ve 12,51 na nádraží (do MŠ půjdeme pěšky)

Děti si vezmou:

 • Vhodné oblečení
 • Batůžek s pitím s uzávěrem, sušenku, pláštěnku

Vybíráme 100,- Kč.


Divadlo Zvoneček v naší MŠ v úterý 11. 10. v 9,00 hodin

Podzimní pohádka

Vstupné  45,- Kč


Setkání rodičů a učitelek Mateřské školy U Parku

V úterý 13. září   2016  v 15 hodin

Program :

 • Organizace v MŠ
 • Zařazení dětí do tříd - představení paní učitelek
 • Plavání, akce během roku     
 • Hospodaření s penězi sdružení DráBeS - příspěvek na hračky, zbytky z výletů
 • Školné
 • Diskuse, připomínky, návrhy …

Po skončení společné části schůzka pouze s rodiči Dráčat

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na shledání s Vámi


Stanovení stravného od 1. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 se upravuje cena stravného podle věkových kategorií    v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování  č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb./takto: 

Děti do 6 let

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  30,- Kč

Děti od 6 let (odklad školní docházky)

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  32,- Kč

Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 13,00 hodin na tel. č. 380 422 800 - 3. První den nemoci (neodhlášený oběd) je možné vyzvednout od 11,00 do 12,30 hodin.


Vítejte v MŠ ve školním roce: 2016/2017

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.

Školné pro rok 2016/2017 činí 275,- Kč za měsíc a platí se měsíčně (vždy dopředu), pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

 • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
 • Podepsané PYŽAMO
 • Podepsané KALHOTY (TEPLÁKY)
 • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a šortky, Dráčata cvičky) – Berušky a Motýlci NE
 • Kartáček na zuby a  pastu
 • 4 toaletní papíry
 • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.