Aktuality

Otevíráme pro všechny děti

MŠ bude od 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí a nošení roušek.

Obědy budou přihlášeny všem dětem, které v pondělí přijdou do 8,00 hod.

Prosíme rodiče, aby  omezili dobu pobytu a počet osob v prostorách školy. Vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest.

Děkujeme


U NÁS VE ŠKOLCE

MŠ U PARKU - PROHLÍDKA ŠKOLKY


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ U PARKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

– i pro odloučené pracoviště Lidická 194

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: 43rrapn,
 2. e-mailem (jana.cechova@ms-uparku.strakonice.eu) s uznávaným elektronickým podpisem,
 3. poštou (MŠ U Parku, Plánkova 353, 386 01 Strakonice),
 4. osobním podáním: do poštovní schránky školy nebo v krajním případě osobním podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte – po telefonické domluvě (č. tel. 721 191 991)

Pokud bude podání učiněno pomocí e-mailu (bez el. podpisu), je nutné jej do 5 pracovních dnů zákonným zástupcem potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Potřebné dokumenty:

 • Žádost o přijetí a Souhlas se zpracováním osobních údajů– lze vytisknout z našich web stránek (dokumenty) nebo vyzvednout ve vestibulu MŠ od 12. 4. 2021 pondělí – čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
 • Evidenční list - lze vytisknout z web. stránek nebo vyzvednout ve vestibulu MŠ od 12. 4. 2021 pondělí – čtvrtek 8.00 – 12.00 hod., potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování nepotřebuje).
 • Kopie rodného listu.

Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (formou SMS nebo e-mailem), pod kterým bude po dobu správního řízení vedeno.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy     (www.ms-uparku.strakonice.eu) a na nástěnce v budově školy. Termín zveřejnění rozhodnutí bude sdělen na webových stránkách školy.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti do vlastních rukou zákonného zástupce.

V případě potřeby volejte na tel.: 721 191 991.

Jana Čechová

ředitelka MŠ U Parku

                                 


Informace k nástupu dětí do MŠ U Parku – 12. 4. 2021

 • nastupují pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstanců vybraných profesí
 • děti budou rozděleny do 3 skupin (Sluníčka a Hvězdičky – samostatně, Dráčata – 2 skupiny)
 • v době pobytu MŠ nemusí děti nosit roušky

Testování

 • každý zákonný zástupce bude testovat své dítě sám 2x týdně v pondělí a čtvrtek v prostorách MŠ (venku nebo v Beruškách)
 • počítejte s 15 minutovým zdržením do vyhodnocení testu
 • testy obdrží každý zákonný zástupce po příchodu do MŠ

Posíláme pozdrav ze školky

Jerusalema Dance Challenge MŠ U Parku


Zápis do ZŠ

Informační leták - ZŠ F. L. Čelakovského

Bližší informace k zápisům najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol.


Dobrý den všem rodičům i dětem,

všechny vás moc zdravíme. Bohužel se opět nemůžeme setkávat, proto pro vás budeme v rámci distanční výuky připravovat úkoly pro školáky každé pondělí na webových stránkách školy, popřípadě po telefonické domluvě (721191991) osobně. Děti jsou z MŠ zvyklé na pravidelné plnění úkolů, proto toho můžete využít.

Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete nás kontaktovat. Při práci můžete děti vyfotit a opět fotky poslat na email: reditel@ms-uparku.strakonice.eu.

Všem přejeme hodně zdraví a pohody, užívejte si společně strávený čas.

kolektiv MŠ U Parku


UZAVŘENÍ MŠ

Na základě krizového opatření vlády ČR bude od 1. 3. 2021 MŠ U Parku UZAVŘENA. Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zveřejňovány každé pondělí v sekci „pracovní listy

Bližší informace k ošetřovnému zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu (profese zde), bude v provozu MŠ Lidická - odloučené pracoviště Spojařů.

 


Vyšetření školní zralosti

Vážení rodiče, depistáže školní zralosti se v tomto roce neuskuteční. V případě žádosti o odklad nástupu do ZŠ je nutné se objednat do PPP.

Bližší informace podají učitelky nebo ředitelka MŠ.

                                          Děkujeme


Covid - 19

Dovolujeme si vás upozornit na výskyt onemocnění Covid – 19 v naší MŠ.  Prosíme rodiče, aby v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění dítěte, zvážili jeho docházku do MŠ

Prosíme o zvýšené dodržování hygienických předpisů.                              

 Děkujeme


Prosíme rodiče, aby děti byly oblečeny v barvách jednotlivých dnů.

                                                              Děkujeme

                               


Prosíme rodiče o nahlášení docházky svých dětí o pololetních

(29. 1.) a jarních  prázdninách (8. 2.– 12. 2.).

Děkujeme


Odkaz na vánoční překvapení:

https://youtu.be/ZfglwrguvVc


Uzavření MŠ

V době vánočních prázdnin od  23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

bude naše MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen 4. 1. 2021.


Milé děti z Dráčat a ze Sluníček,

bohužel se u nás ve školce objevila nemoc Covid, o které všichni víte. Vás i p. učitelek chodí do školky málo. Protože jste už všichni skoro školáci, je důležité se na školu připravovat i doma. V menu - pracovní listy - jsme pro vás připravily úkoly na tento týden.

Všechny vypracované úkoly si můžete schovat a po návratu nám je ukázat. Při práci se můžete vyfotit a poslat nám fotky emailem.

Přejeme vám hodně zdraví a už se na vás po prázdninách moc těšíme.


Logopedie

tento ani příští týden nebude logopedie.


Vážení rodiče,

z důvodu výskytu Covidu-19 v naší MŠ vás prosíme o striktní dodržování hygienických předpisů. Zároveň vás žádáme o včasné vyzvedávání dětí z MŠ.

                                                                        Děkujeme za pochopení


Divadlo v naší MŠ ve středu 7. 10. v 9,00 a 10, 00 hodin

O Zlaté rybce

Vybíráme  60,- Kč
 


Vážení rodiče, 

vzhledem ke zhoršené situaci a v zájmu ochrany zdraví vašich dětí, se na vás obracíme s prosbou, abyste při vstupu do budovy MŠ používali roušky a zvážili počet osob, které budou doprovázet vaše dítě.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.


Setkání rodičů a učitelek Mateřské školy U Parku

Ve středu 9. září 2020  v 15, 00 hodin Berušky

v 16, 00 hodin Sluníčka

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 15, 00 hodin  Motýlci 

    v 16, 00 hodin Dráčata

Program :

 • Organizace v MŠ
 • Zařazení dětí do tříd - představení paní učitelek
 • Hygienická opatření (Covid 19) platná pro MŠ
 • Vyúčtování školného za šk. rok 2019/20
 • Plavání, akce během roku
 • Hospodaření s penězi sdružení DráBeS - příspěvek na hračky, zbytky z výletů
 • Diskuse, připomínky, návrhy …

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na shledání s Vámi.


Informace o provozu MŠ  od 1. 9. 2020

Provoz MŠ zůstává beze změn.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování za přísných hygienických pravidel.

Organizace:

 • V MŠ neplatí povinnost nošení roušek.
 • Úklid a dezinfekce se provádí pravidelně několikrát denně ve všech prostorách MŠ.
 • Prosíme rodiče, aby se v prostorách školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu
 • a v  případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění dítěte, zvážili jeho docházku do MŠ.

Vítejte v MŠ ve školním roce: 2020/2021

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Školné pro rok 2020/2021 činí 260,- Kč za měsíc a platí se měsíčně (vždy dopředu), pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Platbu, prosíme, proveďte až po úvodní schůzce s rodiči (netýká se nově přijatých dětí).

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

 • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
 • Podepsané PYŽAMO
 • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a kraťasy) - Motýlci
 • Cvičební úbor v batohu (triko, kraťasy, ponožky a cvičky) - Dráčata, Sluníčka
 • Kartáček na zuby a 2 pasty - nejlépe perličky
 • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.


Stanovení stravného od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se upravuje cena stravného podle věkových kategorií    v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování  č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb./takto: 

Děti do 6 let

dopolední svačina   8,- Kč
oběd 18,- Kč
odpolední svačina   7,- Kč      
  33,- Kč

Děti od 6 let (odklad školní docházky)

dopolední svačina   8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpolední svačina   7,- Kč      
  35,- Kč

 

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 13,00 hodin na tel. čísle 380 422 800 - 3. První den nemoci  je možné oběd vyzvednout od 11,00 do 12,00 hodin. Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k přímé spotřebě bez skladování.