Aktuality

Rodiče, kteří mají zájem o fotografování odevzdají vyplněný lísteček v MŠ.

 


Divadlo LUK v naší MŠ ve čtvrtek 20. 10. v 9,00 hodin

Budulínek

Vstupné  50,- Kč


O podzimních prázdninách

(26. – 27. 10.) je naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ A. B. Svojsíka.

Prosíme rodiče, kteří nutně potřebují umístit své dítě v MŠ, aby oznámili svůj požadavek ve své třídě učitelkám do 20.10.

Děkujeme


Planetárium

Dne 13. 10. pojedou Dráčata do Planetária v Českých Budějovicích.

Odjezd v 7,08 vlakem (prosíme dopravit děti v 6,50 na nádraží, v případě problému, prosíme o domluvu, půjdeme s dětmi na nádraží pěšky)

Návrat ve 12,51 na nádraží (do MŠ půjdeme pěšky)

Děti si vezmou:

 • Vhodné oblečení
 • Batůžek s pitím s uzávěrem, sušenku, pláštěnku

Vybíráme 100,- Kč.


Divadlo Zvoneček v naší MŠ v úterý 11. 10. v 9,00 hodin

Podzimní pohádka

Vstupné  45,- Kč


Setkání rodičů a učitelek Mateřské školy U Parku

V úterý 13. září   2016  v 15 hodin

Program :

 • Organizace v MŠ
 • Zařazení dětí do tříd - představení paní učitelek
 • Plavání, akce během roku     
 • Hospodaření s penězi sdružení DráBeS - příspěvek na hračky, zbytky z výletů
 • Školné
 • Diskuse, připomínky, návrhy …

Po skončení společné části schůzka pouze s rodiči Dráčat

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na shledání s Vámi


Stanovení stravného od 1. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 se upravuje cena stravného podle věkových kategorií    v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování  č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb./takto: 

Děti do 6 let

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  30,- Kč

Děti od 6 let (odklad školní docházky)

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  32,- Kč

Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 13,00 hodin na tel. č. 380 422 800 - 3. První den nemoci (neodhlášený oběd) je možné vyzvednout od 11,00 do 12,30 hodin.


Vítejte v MŠ ve školním roce: 2016/2017

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.

Školné pro rok 2016/2017 činí 275,- Kč za měsíc a platí se měsíčně (vždy dopředu), pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

 • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
 • Podepsané PYŽAMO
 • Podepsané KALHOTY (TEPLÁKY)
 • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a šortky, Dráčata cvičky) – Berušky a Motýlci NE
 • Kartáček na zuby a  pastu
 • 4 toaletní papíry
 • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.