Aktuality

Letní prázdninový provoz MŠ

Naše MŠ je od 1. 7. do 8. 7.,od 18. 7. do 29. 7. a od 1. 8. do 26. 8. uzavřena. Provoz bude zahájen  29. 8. 2015. Děti, které v době prázdnin nedochází do MŠ, neplatí školné.

Provoz ostatních  MŠ

1. 7.-  8. 7.        MŠ Holečkova      380 422 850

11. 7. - 15. 7.   naše MŠ  

18. 7. - 22. 7.   MŠ Čtyřlístek         380 422 860

25. 7. - 29. 7.  MŠ Spojařů            380 422 830

1.  8. - 12. 8..   MŠ A. B. Svojsíka  380 422 870     

15. 8.- 19. 8.     MŠ Lidická            380 422 820

22. 8.- 26.8.      MŠ Šumavská      380 422 810

Krásné prázdniny plné slunce a pohody přeje všem dětem i rodičům

                                                  koletiv MŠ U Parku


Koně

14. 6. 2016 jedeme  do Nahošína na koně.

Budeme opékat uzeninu, hrát hry a svezeme se na koni ( kůň bude veden a bezpečnost dětí bude zajištěna ). Vracíme se autobusem k MŠ, kde nás čeká oběd.

Odjezd je  v 8,00  hodin. Návrat okolo 12,00  hodin.

S sebou si děti vezmou batůžek, pití s uzávěrem, lze sušenku a pláštěnku.

Vybíráme 50,- Kč

Prosíme o suché pečivo pro koně. Děkujeme.


Den dětí ve skautských klubovnách

V pátek 3. 6. jdeme na oslavu dne dětí na Křemelku do tábora skautů.

Prosíme o včasný příchod do MŠ U Parku - nejdéle

do 8,00 hod.

S sebou potřebují malý batůžek s pitím s uzávěrem a pláštěnkou. Sportovní oblečení a obuv.


Pohádková kovárna Selibov  - úterý 24. 5.

Odjezd z MŠ je v 8,00 hodin

Příjezd do MŠ předpokládáme okolo 12,00 – 13,00 hodin.

Děti si s sebou vezmou :  

 • batůžek a v něm pláštěnku, pití v láhvi s uzávěrem, igelit. sáček (jídlo i ovoce -  bereme z MŠ  )
 • na sebe vhodné oblečení – sledujte předpověď.

Vybíráme 160,- Kč

Oběd je v MŠ  hned po příjezdu


Kola

Na dopravním hřišti se ve čtvrtek 19. 5. od 9,00 pokusíme jezdit jako správní „řidiči“ za účasti DDM a  Dopravní policie.

Děti, které umí na kole a mají kolo v dobrém tech. stavu, si ho  v určený den přivedou do MŠ


Co nás ještě letos čeká ?

19.5. čtvrtek      Kola na dopravním hřišti s policií 9,00 hod.

24.5. úterý         Výlet - Pohádková kovárna Selibov - 8.,00 hod.

25.5. středa      Foto třídy – závěrečné fotografování 9,00 hod.

26.5.  čtvrtek     Dobrodružství Pepka námořníka -

                            Měst. pol.–předškoláci 8,30 hod.  

1.6. středa        Den dětí – předškoláci F.L.Č. 9,00 

 3.6. pátek         Skauti – odchod z MŠ v 8,00 hod.

14.6. úterý         Nahošín - koně, pečení buřtů - 8,00 hod.

23.6. čtvrtek       Rozloučení se školáky 15,00 hod.


Zápis 2016

  Ředitelka MŠ U Parku Strakonice, Plánkova 353  rozhodla podle §10 a §11 zákona č.500/2004 Sb a §34 odst.3 a §165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhovět těmto uchazečům:

Seznam přijatých uchazečů do MŠ U Parku  od 1. 9. 2016 – reg. číslo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Seznam přijatých uchazečů do MŠ U Parku, odl. prac. Lidická 194  – reg. číslo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 33, 46, 47, 48, 49

Strakonice 29. 4. 2016                                              Jana Čechová  -   ředitelka MŠ   

                                                                      


Den  matek

Zveme vás na  slavnost ke Dni matek, která se koná na naší

mateřské škole v úterý 3. května v 15,00 hodin

ve třídě Dráčat, Sluníček, Motýlků a Berušek


Plavecký výcvik začínáme 25.4.2016

Dítě si na plavání přinese:

Větší ručník a plavky, koupací čepici – dlouhé vlasy.

Z MŠ odjíždíme v 8,30 hod.


Koncert  v  hudebním  sále  ZUŠ

Dráčata a Sluníčka

jdou ve čtvrtek a v pátek  21. a 22.4. na koncert , kde uslyší své starší kamarády hrát na různé hudební nástroje.

Koncert  je  od  10,00  hodin  a  vybíráme 10,- Kč


Divadlo LUK v naší MŠ v úterý 12. 4. v 9,00 hodin

Medvíďata

Vstupné  45,- Kč

Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené


Cassiopea

Ve čtvrtek 7. 4. od 9,30 půjdou Berušky  na Výukový program Stateček.

Vybíráme 30,- Kč.


Skupovy Strakonice

V pátek 18.3. od 8,30 hod. půjdou  Motýlci, Sluníčka a Dráčata

na divadelní představení JEZINKY BEZINKY.

Vybíráme 40,- Kč.

Prosíme o včasný příchod do MŠ (7,45 hod.)


Prosíme rodiče o nahlášení docházky svých dětí

o velikonočních prázdninách. (24. 3. 2016)

Děkujeme


K a r n e v a l    v   MŠ

v úterý 1. 3. se  bude konat karneval

Všichni, kdo chtějí přijít jsou zváni,

ale pouze v maskách


Informace k zápisu do MŠ U Parku

Ternín: 11. – 12. 4. 2016 od 9 – 16,00 hod.

Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem a předloží rodný list dítěte, OP, lékařem potvrzený  evidenční list a vyplněnou  žádost  o přijetí. Žádosti a evidenční list je možné vyzvednout od 22.2. v MŠ nebo na stránkách školy.


Srní 11. 2. 2016 - předškoláci

Odjezd z MŠ po svačině v 9,15 hod., návrat okolo 15,00 hod.

Děti si s sebou vezmou :

 • batůžek a v něm plastový hrneček, sušenku, náhradní punčochy, triko
 • na sebe vhodné oblečení – sledujte předpověď

Divadlo Zvoneček v naší MŠ ve středu 10. 2. v 9,00 hodin

O třech prasátkách

Vstupné  45,- Kč


Divadlo v naší MŠ ve středu 13. 1. v 9,00 hodin

Jak si Janek nevzal princeznu

Vstupné  40,- Kč


V úterý 12. 1. 2016   v 15 hodin

vás srdečně zveme na schůzku rodičů dětí předškoláků, učitelů ZŠ  Poděbradova , FLČ a pracovnice  pedagogicko- psychologické poradny.


Krásné a spokojené vánoční svátky

zdraví, štěstí a pohodu v roce 2016

                                                            přeje kolektiv MŠ U Parku


Uzavření MŠ

V době od  23. 12. 2015 do 1. 1. 2016

bude naše MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen 4. 1. 2016.


Ve středu 9.12. půjdou Dráčata a Sluníčka na vánoční vystoupení oddílu krasobruslení.

Vybíráme 20,- Kč.


Vánoční  slavnost

se uskuteční pro všechny třídy v úterý 8. 12. 2015  v 15 hodin.


Mikulášská nadílka

       V pátek  4.12. kolem 9,30 nás navštíví Mikuláš se svým doprovodem. Začíná u Berušek.

Srdečně vás zve Mikuláš


Divadlo Zvoneček v naší MŠ

ve středu 18. 11. v 9,00 hodin

Vánoční pohádka

Vstupné  45,- Kč

Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené.


Vánoční focení

Dne 27.10.2015 od 8,00 hod. proběhne v naší MŠ vánoční focení. Rodiče, kteří mají zájem, vyplní objednávku, která je k dispozici v MŠ. Foto k nahlédnutí ve fotogalerii.


Divadlo Zvoneček v naší MŠ

ve středu 7. 10. v 9,00 hodin

O veliké řepě

Vstupné  45,- Kč

Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené.


Sladovna Písek

V pátek  2. 10. pojedou Sluníčka a Dráčatado Sladovny v Písku

 na interaktivní expozici Mraveniště a Trnkova zahrada.

Děti se s sebou vezmou:

 • pití v láhvi s uzávěrem, sušenku
 • na sebe vhodné oblečení

Vybíráme 80,- Kč.

Odjezd v 8,30 hod., návrat na oběd.


Setkání rodičů a učitelek Mateřské škol U Parku

ve čtvrtek 10.  září   2015  v 15 hodin

Program :
 • Organizace v MŠ
 • Zařazení dětí do tříd - představení paní učitelek
 • Plavání, akce během roku     
 • Hospodaření s penězi sdružení DráBeS - příspěvek na hračky, zbytky z výletů
 • Školné
 • Diskuse, připomínky, návrhy …
Po skončení společné části schůzka pouze s rodiči Dráčat a Sluníček
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na shledání s Vámi
 

Vítejte ve školním roce: 2015/2016

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2015.

Školné pro rok 2015/2016 činí 300,- Kč za měsíc a platí se měsíčně (vždy dopředu), pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

 • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
 • Podepsané PYŽAMO
 • Podepsané KALHOTY (TEPLÁKY)
 • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a šortky, předškoláci cvičky) – Berušky NE
 • Kartáček na zuby a  pastu
 • 4 toaletní papíry
 • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.