Aktuality

Stanovení stravného od 1. 9. 2016

Od 1. 9. 2016 se upravuje cena stravného podle věkových kategorií    v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování  č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb./takto: 

Děti do 6 let

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  30,- Kč

Děti od 6 let (odklad školní docházky)

dopolední svačina   7,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačina   6,- Kč      
  32,- Kč

Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 13,00 hodin na tel. č. 380 422 800 - 3. První den nemoci (neodhlášený oběd) je možné vyzvednout od 11,00 do 12,30 hodin.


Vítejte v MŠ ve školním roce: 2016/2017

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.

Školné pro rok 2016/2017 činí 275,- Kč za měsíc a platí se měsíčně (vždy dopředu), pololetně nebo ročně na č. účtu: 409 453 0237/0100.

Potřeby dětí při nástupu do MŠ:

  • Podepsané BAČKORKY (nikoli pantofle)
  • Podepsané PYŽAMO
  • Podepsané KALHOTY (TEPLÁKY)
  • Cvičební úbor v plátěném sáčku (triko a šortky, Dráčata cvičky) – Berušky a Motýlci NE
  • Kartáček na zuby a  pastu
  • 4 toaletní papíry
  • 3 balení papírových kapesníků

Za vše jménem vašich dětí děkujeme.